Naše cesta

S naším synem Rudou, který má dětský autismus, jsme zkoušeli pracovat v minulosti vícero přístupy. Každý z těchto přístupů má něco do sebe. My jsme po několika letech zkušeností pro nás zvolili filozofii Son-Rise programu jako naši cestu.

V čem je tedy podstata Son-Rise? Pro Son-Rise (alias správně Son-Rise Program®) je netypické chování dětí s autismem pouze symptomem a nikoli příčinou, proto se na úpravu tohoto chování primárně nezaměřujeme. Son-Rise chápe autismus nikoli jako poruchu chování, nýbrž jako poruchu sociálních vztahů. Při práci s Rudou je proto hlavní důraz kladen na budování důvěry a vztahu mezi ním a námi.

Hojně je využívána motivace. Využíváme-li totiž při učení jeho vlastních zájmů a jeho vlastní motivace, nejen že výsledky přicházejí překvapivě rychle, ale dochází rovněž i k pěstování pozitivního vztahu k učení samotnému.

Další neopomenutelný princip využívaný v Son-Rise tvoří tři nezbytné substance – zanícení pro hru, pozitivní energie a nadšení, které nesmí chybět v žádné interakci s Rudou. Proč využíváme při práci výrazné grimasy, modulujeme hlas, skáčeme nahoru a dolů jako Ruda a to vše s opravdovým nadšením? Je třeba si uvědomit, že právě my, rodiče a dobrovolníci kteří s Rudou pracují, tvoří dítěti obrázek o tom, jak lidé mezi sebou fungují a jaké je to být s nimi v kontaktu.

Proto cílem Son-Rise programu je představit dětem s autismem tento svět jako to nejúžasnější a nejzábavnější místo, v němž interakce s ostatními lidmi znamená spoustu legrace. Jen tak budou mít tyto děti zájem se do našeho světa opravdu zapojit.

Výše uvedené techniky a principy jsou využívány při práci s Rudou v klidném a bezpečném prostředí alias v tzv. herně. Herna je místnost s minimem rušivých podnětů, která je speciálně uzpůsobená tak, aby v ní mohly být vytvořeny ideální podmínky pro rozvoj Rudy.

Mezinárodní stránky Son-Rise Programu® patřící vzdělávacímu centru v USA kde byla tato metoda vytvořena naleznete zde.